Zakelijke Lening Aanvragen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wijziging van de totale looptijd. Wanneer u wijzigingen in uw contract wilt laten aanbrengen, dan gaan hier in veel gevallen further kosten mee gemoeid. Oversluiten lopende verplichting: u kunt als ondernemer een lopende verplichting oversluiten.

Vervroegd aflossen: wanneer u een zakelijk krediet heeft, dan kunt u in veel gevallen de verstrekte financiering vervroegd aflossen. Houd er wel rekening mee dat u hiervoor soms een boete moet betalen.

Hoe Vraag Ik Een Krediet Aan?

Process Aanvragen Lening

Heeft u bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een openstaand saldo op een doorlopend krediet? Dan kunt u dit oversluiten naar een bedrijfskrediet. Het oversluiten van een lopende verplichting gaat wel gepaard met additional kosten. Houd er rekening mee dat deze kosten kunnen oplopen tot ongeveer €one hundred,-. Aflossen: sluit u een zakelijke lening af? Dan krijgt u te maken met aflossingstermijnen. U moet uw lening binnen de maximale looptijd aflossen.

Rekening houdend met de afsluitprovisie van 2% komt u dan op een totaal maandelijks bedrag van €203,- per maand. Bij veel aanbieders kunt u boetevrij aflossen. Het heeft echter geen gevolgen voor het totale bedrag aan rente dat u verschuldigd bent. Lost u uw bedrijfslening een half jaar eerder dan afgesproken volledig af? Dan betaalt u in de meeste gevallen toch de rente gerekend over de oorspronkelijke looptijd.

De looptijd van de lening is 5 jaar, dus dit komt neer op een totaalbedrag van 5 jaren x €four hundred,- per jaar = €2.000,-. Per maand bedraagt de rent €four hundred,- / 12 maanden = €33,33 . Rentevast premie: als zzp’er heeft u de keuze om het bedrijfskrediet in delen op te nemen.

Rentekosten: voor een lening betaalt u uiteraard rente. In ons rekenvoorbeeld bedraagt de rente 4% per jaar en is de looptijd van de lening 5 jaar. Dit betekent dat u per jaar €four hundred,- betaalt aan rentevergoeding (= zero,004 x 10.000 = four% van €10.000,-).

U kunt dus een deel van het bedrag nu opnemen en een deel op Wanneer u ervoor kiest om niet het hele bedrag in één keer op de te nemen, dan betaalt u hier een rentevast premie over. Deze rente is over het algemeen wel lager dan de rente die over het opgenomen bedrag wordt betaald. Stel, u neemt de helft van uw lening nog niet op en hier betaalt u een rentevast premie van three% over. U wacht 2 maanden met opname. De rente die u dan betaalt bedraagt over deze 2 maanden €25,-. (€10.000 : 2 = €5.000. U betaalt 3% over €5.000 = €150 per jaar. Voor twee maanden is dit dus €one hundred fifty,- / 12 maanden = €12,50 per maand x 2 maanden = €25,-).

In de meeste gevallen wordt er maandelijks op de lening afgelost. In ons rekenvoorbeeld spreken we over een looptijd van 5 jaar (= 60 maanden). Elke maand betaalt u dus de aflossingstermijn, het rentebedrag en de afsluitprovisie. De aflossing bedraagt in ons voorbeeld €10.000 / 60 maanden = €166,sixty seven per maand. Zoals eerder berekent bedraagt het rentebedrag per maand €33,33 .

De hoogte van deze boete varieert tussen de €one hundred,- en €200,-. Ook verandert het vaak niets aan uw renteverplichting. U betaalt het bij afsluiting overeengekomen totaalbedrag aan rente. Maar het kan prettig zijn zakelijke lening om een deel van de schuld vervroegd af te lossen als u daar de mogelijkheid voor heeft. Contractaanpassing: wanneer u een zakelijke lening afsluit, dan tekent u een contract. In sommige gevallen kunnen aanpassingen nodig zijn.