Inventaris Financiering Sluit Je Af Bij Lening Com

2.2 Wanneer moeten wij Financiering aan u verstrekken? 2.3 Wat gebeurt er als de Aanvaarde Voorraad achteraf geen Aanvaarde Voorraad is? 2.4 Wat gebeurt er als u de Maximale Voorraadfinanciering overschrijdt? 2.5 Kunt u alleen voorraadfinanciering ontvangen? 2.6 Wat is de maximale verhouding tussen uw debiteuren- en voorraadfinanciering? Pandrecht op voorraad three zakelijk geld lenen.1 Verklaring three.2 Hoe gaan wij om met merken die verwerkt zijn in 3.three Mag u zelf over uw Voorraad beschikken? three.4 Wanneer moet u de feitelijke macht over uw Voorraad aan ons geven?

Leeswijzer De BB vormen een aanvulling op de ABF en zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Belangrijke begrippen in de BB zijn aangeduid met een hoofdletter. Deze worden omschreven in de Begrippenlijst. Bijzondere bepalingen voor voorraadfinanciering Wij verstrekken aan u voorraadfinanciering. Voor deze vorm van financiering geldt een aantal bijzondere voorwaarden. Wilt u weten hoe uw voorraadfinanciering werkt in de dagelijkse praktijk?

Overeenkomst Van Geldlening

3.5 Moet u ons toegang verlenen tot three.6 Wat moet u doen als er beslag wordt gelegd op uw Voorraad? three.7 Wat zijn de gevolgen voor uw Financiering als er beslag wordt gelegd op Blad 1 van three Bijzondere Bepalingen 1.

Veelgestelde Vragen Over Voorraadfinanciering

Dat betekent dat de gebruikte voorraadfinanciering nooit meer magazine bedragen dan 50% van uw totale gebruikte Financiering onder de debiteurenen de voorraadfinanciering. Voor de debiteurenfinanciering geldt deze limiet van 50% niet. 3.1 Verklaring U verpandt in uw Financieringsovereenkomst uw Voorraad aan ons. Het kan ook voorkomen dat u in uw Financieringsovereenkomst uw Orders en/of rechten op grond van Waardepapieren aan ons verpandt.

En hebben wij wel financiering aan u verstrekt op deze Voorraad? Dan is de financiering op deze Voorraad zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. De financiering die wij op deze Voorraad hebben verstrekt moet u dan onmiddellijk aan ons terugbetalen. Ontvangt u meer dan de Maximale Voorraadfinanciering? Dan is het bedrag van de overschrijding zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. U moet dit bedrag dan onmiddellijk aan ons terugbetalen. Daarnaast betaalt u maandelijks achteraf een Overschrijdingsprovisie aan ons.

Wij verstrekken voorraadfinanciering altijd in combinatie met debiteurenfinanciering. De maximale verhouding tussen de debiteuren- en voorraadfinanciering is 50/50.

  • Het kan vandaag al op je rekening staan.
  • Aanvragen is geheel vrijblijvend
  • En dóór met ondernemen…
  • Maken wij het geld dezelfde dag nog over.
  • Ziet alles er goed uit?
  • Ter verificatie vragen we nog enkele documenten op en doen onze kredietanalisten een laatste examine.

Raadpleeg dan de Operationele Handleiding. 2.1 Hoe berekenen wij uw totale voorraadfinanciering?

Wij verstrekken alleen financiering op uw Aanvaarde Voorraad. Wij vermenigvuldigen uw Aanvaarde Voorraad met het Financieringspercentage. Bij het bepalen van het Financieringspercentage kijken wij bijvoorbeeld naar de samenstelling, de waardering en de courantheid van de Voorraad. Daarnaast kunnen wij op de voorraadfinanciering Retenties inhouden. De voorraadfinanciering kan nooit hoger zijn dan de Maximale Voorraadfinanciering. Het Financieringspercentage, de Maximale voorraadfinanciering en eventuele Retenties vindt u terug in uw Financieringsovereenkomst. Is de Aanvaarde Voorraad achteraf geen Aanvaarde Voorraad?